මොනවාදෝ කියයි ඔබේ ඇස

මොනවාදෝ කියයි ඔබේ ඇස
වැටහේදෝ කෙසේනම් ඒ බස
හදවත් කතරට පෙම් සිලිලාරද අයදින්නේ
ගිනිගත් සිතකට ස්නේහයෙ සිසිලද ඉල්ලන්නේ

තොල්පෙති අතරින් වදනක් විලසින්
පිටමං වන්නට නොහැකි සිතුම්
දෙනෙත් කෙවෙනි තුළ පොර බදමින්
ගොළු බසකින් මුමුණයි

මොනවාදෝ කියයි...

ඇසෙනා මිනිසුන් අසනා හඬකින්
පැවසිය නොහෙනා සුපෙම් හැඟුම්
දෙනෙත් කැලුම් මැද කැටි ගැසෙමින්
නිහඬව ලොව අමතයි

මොනවාදෝ කියයි...

තරිඳු සේ නිලඹරේ

තරිඳු සේ නිලඹරේ  ඈත්වී ඔබ ඉන්න
නෑවිදින් මා ලගට මගෙන් වෙන්වී ඉන්න //

සඳ එලිය ගලා මා පුබුදුවන විලාසෙන්
දුර සිටින ඔබ බලා නොතැවී ඉඳින්නම් //

තරිඳු සේ නිලඹරේ ...

ලඟාවූ සියලු දෑ නිසරු වී ඇති නිසා
ඔබ ලඟා වනු එපා, නොතැවී සිටින්නම් //

තරිඳු සේ නිලඹරේ ...


සංගීතය: වික්ටර් රත්නායක
පද රචනය: මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න

ආදරය ගොළු වෙලා

ආදරය ගොළු වෙලා
පෙම්වතිය තනි වෙලා //
මෝරෙකුගෙ දත් වලින්
කුඩ මසුන් රැක ගන්න
මහා රුදු සටනකට ...
පෙම්වතෙක් මැදි වෙලා
හඹා යන විටදි මෝරා
විසිරුනේ කුඩ මසුන්
හිස හැරුනු දස අතේ

නොවේ එය නියම පිළියම
නොමැතිව නිසි සරණා
(නොමැතිව නිසි සරණා)
මැදි වුනෝ කීප දෙන
මෝරාගේ දත් අතර
(මෝරාගේ දත් අතර)
මේ මිනිස් සතුන් අතරත් හිඳී මෝරුන් දියේ විලසත්
(මේ මිනිස් සතුන් අතරත් හිඳී මෝරුන් දියේ විලසත්)
දකිනු එය පෙම්වතිය නුවණින්
ලැබූ මිනිසත් බවේ නාමෙන් //