සඳ මල පිබිදුණු

සඳ මල පිබිදුණු නිල් කඳුරැල්ලක
රන් තරු පොකුරක මල් ඇතිරිල්ලක
හසරැල් කැල්මක දුක් කදුරැල්ලක
තනිවෙමු දෙසිතෙහි එක සිතිවිල්ලක

හඞා වැටෙන විට නෙතු යුග තෙත්වී
සිනා පොදක් වෙන්නම්
සිනා නඟන විට පැතුමන් දැල්වී
කඳුලින් සුරකින්නම්

සඳ මල පිබිදුණු...

වියෝ දුකට සුසුමට මග අවුරා
හදේ ලැගුම් ගන්නම්
රැඳී නිබඳ පණ නල මෙන් දැවටී
දිවි ඇති තුරු ඉන්නම්

සඳ මල පිබිදුණු...


ගායනය: සුනිල් එදිරිසිංහ සමඟ නන්දා මාලිනී

No comments:

Post a Comment