තාරකා මල්

Sunil Edirisinha & Malani Bulathsinhala - Tharaka Mal .mp3
Found at bee mp3 search engine

තාරකා මල් පිපී හිනැහෙන ප්‍රේමයේ මල් මාවතේ
පා නඟා යමු ඈත ලොවකට නිවා ලතැවුල් ජීවිතේ //

හිරු සඳුට හා ලොවට රහසින් සදා ගමු අපෙ පුංචි ලෝකය //
දුකට කඳුලට පවුරු බඳිමින් පෙමින් සරසමු එවන් ලෝකය

තාරකා මල්...

ඔබේ දෙනයන කැලුම් ඇත මට එළිය වන්නට මගේ ලෝකය //
ඔබේ සිහිලැල් සුවැති සෙවණින් නිවී සැනහී මගේ ජීවය

තාරකා මල්... //

No comments:

Post a Comment