වියෝවූ පසුවයි

Sunil Edirisinghe - Wiyo Wu Pasuwai .mp3
Found at bee mp3 search engine

වියෝවූ පසුවයි දැනෙන්නේ ප්‍රේමයේ අභිමන්
හැඞූදා කඳුලයි දකින්නේ සිනාවේ සරදම් //

ඉවුරු දෑලේ හිඳ බැලූ විට ගඟ හැඩයි කදිමයි
දියට වන් විට එවන් ගඟුලම බිහිසුණුයි චන්ඩයි

වියෝවූ පසුවයි...

හඳක් නැතිදා අහස් තලයට තරුව දෙයි සැනසුම්
පුන් පොහෝදා එවන් තරුවම ලබන්නේ ගැරහුම්

වියෝවූ පසුවයි... //

1 comment:

  1. ගී පද : බන්ධුල නානායක්කාරවසම්
    ගී තනු : රෝහණ වීරසිංහ
    ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ

    ReplyDelete