දසිස් දිනා

Sunil Edirisinghe - Dasis Dina .mp3
Found at bee mp3 search engine

දසිස් දිනා රුපු රජුන් නසා
ලොව තෙදින් තමා නතු කලෙන් මෙමා
එද එවන් ලොවින් ලද දිනූ දෙයක් වෙද
තවත් එවන් රුපු කැලක් විනා //

අදින් මතුව යලි සටන් වදින්නට
රජෙක් නොමැති සිහ අසුන් අරා
සුසුම් නලින් මිස සිතින් බෑර නොව
හිඳිම් මගේ දුක කිරුල දරා

දසිස් දිනා...

දිනූ විසල් ලොව සිතින් හරින්නෙමි
උතුම් මිනිස්කම මවෙත රඳා
මගේ දෙපා මුල වැටී මෙසේ මම
කියම් මගේ දුක මටම හඞා

දසිස් දිනා...

1 comment:

  1. මේක ලියල තියෙන්නෙ කවුද?

    ReplyDelete