අහසයි ඔබ මට

Deepika Priyadarshani/Sunil Edirisinghe - Ahasai Oba Mata .mp3
Found at bee mp3 search engine

අහසයි ඔබ මට නිම් හිම් නොපෙනෙන
ඉණිමං බඳිනු බැරී
පොළොවයි ඔබ මට තරුවක් විලසට
රෑ කල පතිත වෙමි //

ගඟේ වතුර නෑ ඉහලට ගලා ගියේ
අසිනි හඬින් නෑ කඳු බිම් සසල උනේ
ගඟ කවදා හෝ මුව දොර හමු වෙනවා
ලොව කැලඹුණු දා කඳු බිම් හැකිලෙනවා

අහසයි ඔබ මට...

අනාත සයුරට වැහි දිය දෝත ඔබයි
අගාධ අඳුරක දුල රන් සිළුව ඔබයි
ඔබ මට ලඟ බව ඉඳුරා මම දනිමී
ඔබ වට කහවනු පවුරට මහ දුරකී

අහසයි ඔබ මට... //

No comments:

Post a Comment