මලක් වෙලා

Sunil Edirisinghe - Malak Wela
Found at bee mp3 search engine

මලක් වෙලා ඔබ පිපෙන්න
ආදරේ සුවඳ දෙන්න
ගඟක් වගේ ඔබ ගලන්න
සෙනෙහසින් පිරී යන්න //

ප්‍රේමයේ රස කල්පනා
හදවතේ තව මවා දෙන්න //
නැවුම් සඳක් වී මල් මාවතේ
මුතු සලා ඔබ සිනාසෙන්න

මලක් වෙලා...

මා නෙතේ සුව සිහිනයේ
මේ ලෙසේ ඔබ රැඳී ඉන්න //
පවන් රොදක් සේ මා ලඟ වෙලී
ජීවිතේ දුක නිවා ලන්න

මලක් වෙලා...

No comments:

Post a Comment