රෝස කුසුමක්

Sunil Edirisinghe - Rosa Kusumak Pipi .mp3
Found at bee mp3 search engine

රෝස කුසුමක් පිපී නොවිඳි සුවඳක් දැනේ
නොලද සුවයක් සදා පුබුදුවා සුවහසක් පැතුමන්
රෝස කුසුමක් පිපී

මා අවදි කර යහනින් ඔබ එබී හිනැහී කවුළුවෙන් //
කියා රහසක් සැලෙන දෙතොලින් නොනැඟෙනා වදනින්
නොහැ‍ඟෙනා අරුතින්

රෝස කුසුමක්...

ඔබේ සුවඳ ලද මොහොතින් සිත වෙලා සිටි ඒ ආදරෙන් //
මගේ තනිකම හඬයි ඉකිබිඳ දෙපා මුල හැපෙමින්
වසා මුව දෝතින්

රෝස කුසුමක්...

No comments:

Post a Comment