මලට සුවඳ සේ

Sunil Edirisinghe - Malata Suwada Se .mp3
Found at bee mp3 search engine

මලට සුවඳ සේ යොවුන් ජීවිතේ
පිළිගමූ අපි නැවුම් ආදරේ //
හද සිනා දේ නෙතු දයාවේ
මහිම කියමු සොඳුරු ලොවට සිත නිවේවී

බඹර තුඩක පහස පිපුණු මල් පතාවී
දෙරණ වැලඳ සයුර පවස ගිම් නිවාවී //
ඔබ සොයා ඒමා සොයා ඒ
සසල ලොවම නිසල සෙනෙහසින් බැඳේවී

මලට සුවඳ සේ...

නෙතට නුහුරු කඳුල නෙතු පියන් වසාවී
ගතට සිසිල පවන හද ගැබින් හමාවී //
සඳ ලතාවේ හිරු සිනාවේ
නොහිම් නිහඞ අරුත ආදරේ කියාවී

මලට සුවඳ සේ...

No comments:

Post a Comment